Bài giảng môn An toàn lao động

Hình ảnh: 
Tệp tin: 
application/rar icon12. BG An toan lao dong.rar — Downloaded 4356 times

An toàn lao  động (Bảo hộ lao  động) nghiên cứu và phát hiện những nguy hiểm trong sản xuất,  độc hại nghề nghiệp và đề ra các phương pháp loại bỏ chúng hay làm yếu đi rồi trừ khử các trường hợp tai nạn trong sản xuất, sự cố và hỏa hoạn. Trong thực tế không có loại sản xuất nào hoàn toàn không nguy hiểm và không độc hại. Nhiệm vụ của môn học này là nghiên cứu làm giảm xác suất gây tai nạn hay bệnh nghề nghiệp cho người lao động đến cực tiểu, đồng thời đảm bảo điều kiện tiện nghi cho người lao động trong khi đạt năng suất lao động cực đại.
An toàn lao động ở nước ta được coi là một môn khoa học trên cơ sở gắn kết của các lĩnh vực khoa học khác: luật pháp, kỹ thuật và y học. Đối tượng nghiên cứu của nó là con người và quá trình lao động, quan hệ tương hỗ của con người và thiết bị công nghệ, tổ chức lao động và quá trình sản xuất, các quá trình công nghệ.

Nội dung của môn học bao gồm 4 phần: Pháp luật bảo hộ lao động, Vệ sinh lao động, Kỹ thuật an toàn và Kỹ thuật phòng chống cháy nổ. Phần bài giảng cho môn học này đi sâu tìm hiểu, phân tích chi tiết các nguyên nhân gây tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp thường gặp trong xây dựng nói chung, xây
dựng công trình thủy nói riêng và từ đó đề ra các biện pháp cần thiết để đảm bảo hạn chế và triệt tiêu các nguyên nhân đó. Tuy nhiên, cũng phải nói rằng đó chưa phải là tất cả cá nguyên nhân có thể xuất hiện và biện pháp phòng ngừa hiệu quả nên mong rằng khi xem tài liệu này người đọc có thể đóng góp thêm nhiều ý kiến có hiệu quả.