Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Đo Lường Điện Tử

Hình ảnh: 
Tệp tin: 
application/pdf iconcosodoluongdien.pdf — Downloaded 3181 times

Giới Thiệu :
Chương 1. Giới thiệu chung về kỹ thuật Đo lường điện tử
Chương 2. Định giá sai số Đo lường
Chương 3. Quan sát và Đo lường dạng tín hiệu
Chương 4. Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha
Chương 5. Đo điện áp
Chương 6. Đo công suất
Chương 7. Đo các tham số điều chế và đặc tính phổ của tín hiệu
Chương 8. Đo các thông số và đặc tính các phần từ của mạch điện
Chương 9. Đo lường, kiểm nghiệm các mạch điện tử số và vi xử lý
Chương 10. Đo lường tự động