Điều khiển tàu biển

Lý thuyết Radar +  

Hình ảnh: 

Tài liệu gồm 8 chương giới thiệu về radar tàu biển.

Khai thác và sử dụng Radar

Giáo trình Hàng hải Địa văn (TS. Lê Văn Ty) +  

Hình ảnh: 

Chương 1: Khái niệm cơ bản về trái đất
Chương 2: Xác định phương hướng trên biển
Chương 3: Xác định quãng đường chạy được trên biển
Chương 4: Phép chiếu hải đồ
Chương 5: Xác định vị trí tàu bằng đường vị trí cùng loại
Chương 6: Hệ thống vô tuyến dẫn đường
Chương 7: Hệ thống GPS
Chương 8: Tính thủy triều
Chương 9: Điều khiển tàu trong những điều kiện hàng hải đặc biệt
Chương 10: Hàng hải theo cung vòng lớn
Chương 11: Xác định vị trí tàu bằng mục tiêu nhìn thấy

La bàn từ hàng hải (KS. Nguyễn Văn Hòa) +  

Hình ảnh: 

Chương 1: Khái niệm cơ bản về từ trường
Chương 2: Lý luận độ lệch la bàn
Chương 3: La bàn từ hàng hải và các thiết bị khử độ lệch
Chương 4: Phương pháp khử độ lệch la bàn từ
Chương 5: Công tác hiệu chỉnh la bàn và phương pháp lập bảng độ lệch còn lại

Tài liệu ôn thi Sỹ quan vận hành +  

Hình ảnh: 

Tài liệu ôn thi Sỹ quan vận hành

Khí hậu và khí tượng đại cương +  

Hình ảnh: 

Chương 1 : Khái niệm cơ bản về khí hậu và khí tượng
Khí hậu, khí tượng, khí quyển, thời tiết, cơ bản về khí hậu, khí tượng

Chương 2 : Không khí và khí quyển
Không khí, khí quyển, trạng thái khí quyển, thành phần không khí và khí quyển

Chương 3: Bức xạ khí quyển
Bức xạ khí quyển, bực xạ, cân bằng nhiệt

Chương 4: Chế độ nhiệt của khí quyển
Nhiệt độ không khí, nhiệt độ khí quyển

Giáo trình Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa +  

Hình ảnh: 

Chương 1: Hàng hóa trong vận tải biển
Chương 2: Phương thức vận chuyển một số loại hàng trong vận tải biển
Chương 3: Sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô
Chương 4: Vận chuyển hàng rời
Chương 5: Vận chuyển hàng nguy hiểm

Giáo trình Hàng hải Thiên văn +  

Hình ảnh: 

Chương 1: Thiên cầu, các hệ tọa độ
Chương 2: Giải tam giác thị sai
Chương 3: Chuyển động nhìn thấy ngày đêm của thiên thể
Chương 4: Chuyển động nhìn thấy hàng năm của mặt trời
Chương 5: Chuyển động nhìn thấy hàng năm của mặt trăng
Chương 6: Đo thời gian
Chương 7: Thời gian trên tàu
Chương 8: Lịch thiên văn hàng hải
Chương 9: Bầu trời sao
Chương 10: Sextant hàng hải
Chương 11: Hiệu chỉnh độ cao thiên thể
Chương 12: Sai số đo độ cao
Chương 13: Xác định số hiệu chỉnh la bàn
Chương 14: Lý thuyết xác định vị trí tàu bằng thiên văn
Chương 15: Phương pháp đường cao vị trí
Chương 16: Lý thuyết xác định vị trí tàu khi có sai số
Chương 17: Xác định vị trí tàu bằng quan sát đồng thời các thiên thể
Chương 18: Xác định vị trí tàu bằng cách quan sát mặt trời
Chương 19: Xác định riêng rẽ tọa độ vị trí tàu

Hệ thống cấp cứu và an toàn hàng hải toàn cầu +  

Hình ảnh: 

 (Global Maritime Distress and Safety System – GMDSS)

Tài liệu Điều động tàu +  

Hình ảnh: 

Tài liệu Điều động tàu

Ship Stability for Masters and Mates - Ổn định tàu cho Thuyền trưởng và Đại phó +  

Hình ảnh: 

Ship Stability for Masters and Mates Tác giả: D. R. Derrett, C. B. Barrass