AutoCad

Giáo trình Auto cad 2008 (2D) +  

Hình ảnh: 

Nội dung giáo trình gồm 16 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 1: Tổng quan về AUTOCAD. Chương 2: Các bước chuẩn bị trước khi vẽ. Chương 3: Các lệnh vẽ cơ bản. Chương 4: Các cách nhập tọa độ chính xác. Chương 5: Các thao tác trên đối tượng AutoCad. Chương 6: Sao chép và hiệu chỉnh đối tượng. Chương 7: Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ. Chương 8: Các phương pháp vẽ hình chiếu. Chương 9: Gạch mặt cắt. Chương 10: Ghi kích thước. Chương 11: Nhập văn bản vào bản vẽ. Chương 12: Tạo lớp để quản lý bản vẽ. Chương 13: Tạo khối và chèn khối. Chương 14: Tham khảo ngoài bản vẽ. Chương 15: Quản lý bản vẽ bằng AutoCad@Designcenter. Chương 16: Liên kết và nhúng đối tượng.

Giáo trình auto cad 2008 (3D) +  

Hình ảnh: 

Nội dung giáo trình gồm 9 chương với nội dung cụ thể như sau: Chương 17: Môi trường vẽ và quan sát mô hình 3D, Chương 18: Vẽ đường và mặt 3D, Chương 19: Các lệnh hỗ trợ cho vẽ 3D, Chương 20: Tạo mô hình khối rắn, Chương 21: Hiệu chỉnh mô hình khối rắn, Chương 22: Tô bóng mô hình khối rắn, Chương 23: Phân tích các đặc tính của khối rắn, Chương 24: Xuất bản vẽ ra giấy, Chương 25: Xuất bản vẽ thành tập tin.

Một số lệnh tắt trong AutoCad +  

Hình ảnh: 

Tài liệu tham khảo Một số lệnh tắt trong AutoCad, hưỡng dẫn sử dụng dành cho các bạn quan tâm đến AutoCad

AutoCad nâng cao và lập trình trong AutoCad +  

Hình ảnh: 

Sinh viên đã làm quen với AutoCAD qua môn học hình họa, các đồ án môn học. Nhưng phần lớn SV mới chỉ làm quen với AutoCAD và biết được một số lệnh cơ bản. Phần AutoCAD nâng cao sẽ tạo cho sinh viên biết cách bố cục, trình bày bản vẽ một cách chuyên nghiệp, biết cách làm chủ môi trường vẽ của mình.