TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIETNAM MARITIME UNIVERSITY

Lịch tuần Từ ngày Đến ngày Tải về
Lịch công tác tuần 17 năm 2024 22/04/2024 28/04/2024 PDF icon Tải (232.52 KB)
Lịch công tác tuần 1​6​ năm 2024 15/04/2024 21/04/2024 PDF icon Tải (242.85 KB)
Lịch công tác tuần 15 năm 2024 08/04/2024 14/04/2024
Lịch công tác tuần 14 năm 2024 01/04/2024 07/04/2024
Lịch công tác tuần 13 năm 2024 25/03/2024 31/03/2024
Lịch công tác tuần 12 năm 2024 18/03/2024 24/03/2024
Lịch công tác tuần 11 năm 2024 11/03/2024 17/03/2024
Lịch công tác tuần 10 năm 2024 04/03/2024 10/03/2024
Lịch công tác tuần 09 năm 2024 26/02/2024 03/03/2024
Lịch công tác tuần 08 năm 2024 19/02/2024 25/02/2024

Pages